Links til yderligere fonde

Branchen har flere fonde:

Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere TUN), som administrerer DB Fondene

Fondene yder støtte til:

  • Uddannelse og videreuddannelse for medarbejdere og ledelse i trælast- og byggematerialeforretninger, som har relevans for byggevarehandelen bredere udviklingsopgaver, såsom gennemførelse af særlige forsøgskurser inden for intern og ekstern efter- og videreuddannelse.
  • Afholdelse af konferencer og lignende for virksomhedernes ledelse og medarbejdere, der omhandler fremtidige uddannelsesbehov og uddannelsessystemer, som er med til at fremme byggevarehandelens udviklingsmuligheder.
  • Aktiviteter til gavn for den teknologiske udvikling, beskæftigelsen i byggevarehandelen samt oplysningsformål med uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt sigte.
  • Studieophold i ind- og udland

Læs mere om fondene her.

Foreningen af Unge Trælastfolk – FUT, som administrerer FUT Fonden

FUT Fonden yder støtte til:

  • Aktiviteter, arrangementer og ture for elever og unge i branchen, arrangeret af FUT, heriblandt den årlige elevtur til Sverige.
  • Den årlige uddeling af fagprøvepriser til 3 elever, der afslutter deres uddannelse på Mommark Handelskostskole unge i branchen, der vælger at tage et uddannelses- eller praktikophold i udlandet

Læs mere her.